Солтүстік Қазақстанда жасалған

«Өлкемізде жасалған өнім» бағдарламасы 27.03.2022